close button
team name
home
convenor
email
Friend Club 1
Cornwall Street (CSPSC)
Timmy Tin Yi.Lam
lamtinyi@gmail.com
Hong Kong Football Club 3
Hong Kong Football Club (HKFC)
Terence Lok Tsong.Teo
terencelteo@gmail.com
Phresh 1
Cornwall Street (CSPSC)
Ho Chung.Wong
duncan911925@gmail.com
Razor 1
Pei Ho Street (PHSSC)
Lai Yin.Kwok
tonykwoklaiyin@gmail.com
Spirit 1
HK Squash Centre (HKSC)
Young Player 5
Hong Kong Sports Institute (HKSI)
Wai Hang.Wong
wwh@hksi.org.hk
Yuen Long Jr 1
Yuen Long Jockey Club (YLJCSC)
Brian Nga Hei.Yeung
ngahei@hotmail.com
Perrier KCC 3
Kowloon Cricket Club (KCC)
Shing Fung.Chan
un_fungable@yahoo.com