close button
team name
home
convenor
email
Hong Kong Cricket Club L2A
Hong Kong Cricket Club (HKCC)
Kwai Wah Monique Hui
moniquehui1025@gmail.com
Hong Kong Cricket Club L2B
Hong Kong Cricket Club (HKCC)
Mandy Man Yi Wan
wan.manyi@gmail.com
Hong Kong Cricket Club L2C
Hong Kong Cricket Club (HKCC)
Charmaine Kwok
charmaine.kwok@gmail.com
Hong Kong Football Club L2A
Hong Kong Football Club (HKFC)
Nicol Ka Yan Cheung
kayannicol@gmail.com
Hong Kong Football Club L2B
Hong Kong Football Club (HKFC)
Niki Sin Hok Chan
csinhok@yahoo.com.hk
Hong Kong Football Club L2C
Hong Kong Football Club (HKFC)
Chen Kaja Cheng
kaja.cheng@gmail.com
United
Kwun Chung (KCSC)
Siu Lam Yung
ysiulam1129@gmail.com